www.krumelur.comNÄTVERK

De nätverk av medarbetare vi på Krumelur IT omger oss med har utbildning och mångårig erfarenhet av alla stora operativsystem som t.ex.

Novell Netware 3.11 4.11 5 6
NT 3.51, 4,  Windows 2000, Windows 2003
Linux
Unix
Cisco
Apache

Våra medarbetare håller sig hela tiden "up to date" med marknaden genom kurser samt att "hålla örat mot marken"

De läser bulletiner och följer nyhetsgrupper, skvaller och nyheter för att ständigt ligga steget före..

  Copyright © Krumelur IT 2004